įsukimas

įsukimas
įsukìmas sm. (2) 1. Sut, Ser, NdŽ, įsukti 1. ║ įsukamoji dalis: Šitos lemputės su plonais įsukimais Vvs. 2. refl.įsukti 4 (refl.): Esant hidromovai, ašinis įsisukimas gali būti šiek tiek padidėjęs . 3.įsukti 6: Šitie miltai įsukìmui Antš. 4. NdŽįsukti 7. | refl.: Merginų įsisukimas į juostą [šokant] . 5.įsukti 10: Tas įsukìmas pas jų bjaurus Jrb. 6. NdŽ įpynimas. 7.įsukti 14. | refl.: Akies vokų kraštų įsisukimas į vidų (entropium) EncI146. \ sukimas; apsukimas; atsukimas; įsukimas; išsukimas; nusukimas; pasukimas; prisukimas; susukimas; užsukimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • įsukimas — įsuki̇̀mas dkt. Automobi̇̀lio dūmingùmas matúojamas lai̇̃svo įsuki̇̀mo metù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsukimas — apsukìmas sm. (2) → apsukti: 1. M, KŽ. | refl. Rtr, FzŽ329: Ratų apsisukimai ir trinkčiojimai į bėgių susidūrimus darėsi lėtesni J.Dov. Tekinis sukas aplink save ir kiekvienu apsisukimu padaro ant smilčių vėžę metro ilgumo Blv. Apsisukimo metu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsukimas — atsukìmas sm. (2) 1. M, KŽ → atsukti 1. 2. refl. → atsukti 3 (refl.): Po to vėjo atsisukìmo greit atšilo Sb. Akies vokų kraštų atsisukimas į oro pusę (ectropium) EncI146. ◊ kojų atsukìmas į durìs Šln mirtis. sukimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsukimas — išsukìmas sm. (2) 1. Ser, KŽ → išsukti 1. 2. NdŽ → išsukti 14. 3. Ser, NdŽ → išsukti 17. | refl. NdŽ: Čia taiso kelią, ilga bus kelionė su visokiais išsisukìmais Vb. 4. sūkurys: Čia toki i …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusukimas — nusukìmas sm. (2) 1. KI4, Ser, NdŽ, KŽ → nusukti 1. 2. NdŽ → nusukti 13: Manai, dėl nusukimo reikia melsties? Žem. 3. Ser, NdŽ, KŽ → nusukti 17: Pirmieji streikai paprastai kildavo dėl besaikių pabaudų, apgaudinėjimų, nusukimų atsiskaitant rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasukimas — pasukìmas sm. (2) KI4, Rtr; Ser 1. Z.Žem, NdŽ, KŽ → pasukti 1: Vienarūšis pasukimas SkŽ31. | refl.: Vienarūšis pasisukimas SkŽ31. 2. → pasukti 11: Dimai – kitokis siūlo pasukìmas Rš. 3. NdŽ → pasukti 14. | prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisukimas — prisukìmas sm. (2) → prisukti: 1. KI80. 2. Laikrodžio prisukìmas BŽ146. 3. → prisukti 18: Jo prisukìmas tik padėjo Ds. 4. → prisukti 24: Čia menkas dar tavo prisukìmas Kb. sukimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukimas — sukìmas sm. (2) Š, DŽ, Rtr, sukìmasis (1), sukìmos ind. Rtr, KŽ → sukti: 1. N, K, M, L, Ser, NdŽ, KŽ Dėl ko tavo viena koja tokia plati? – Nuo sukìmo vindo (ps.) Brt. Jis veržėsi prie [karuselės] sukimo, jeib kelis grašius užsipelnytų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susukimas — susukìmas sm. (2); Ser → susukti: 1. N, KI80, NdŽ, GTŽ. 2. NdŽ, GTŽ. 3. NdŽ. 4. NdŽ. 5. NdŽ Suvijimas, susukimas SD462. | refl.: [Lapų] susisukimo liga BTŽ420. Lapų susisukimu augalai serg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsukimas — užsukìmas sm. (2); Ser → užsukti: 1. KI102, Rtr, NdŽ, KŽ Toks užsukìmas, kad plikom rankom nebeatsuksi Sb. | refl. Rtr. 2. NdŽ. 3. → užsukti 7: Galenas ... kraujavimą stabdė kraujagyslės užsukimu LTEII402. | refl.: Gimdos užsisukimas (torsio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”